Thông Điệp từ CEO

CÔNG TY

Thông Điệp từ CEO

D. Y. KANG

President


KOREA UNITED PHARM. INT’L JSC được thành lập như một nhà máy cá thể địa phương, và được đầu tư 100% vốn cổ phần bởi Korea United Pharm. Inc. để trở thành công ty dược phẩm Hàn Quốc đầu tiên tại Việt Nam.


KOREA UNITED PHARM. Inc. đã sản xuất và kinh doanh các thành phẩm y tế thông qua công nghệ riêng của Hàn Quốc tại Việt Nam, nơi có nguồn xuất khẩu mạnh mẽ từ năm 1995.


Hiện nay chúng tôi đã và đang mở rộng công nghệ sản xuất và phân phối dược phẩm và các sản phẩm liên quan đến sức khỏe người tiêu dùng với dây chuyền sản xuất được Bộ Y Tế phê duyệt như : Dây chuyền sản xuất thuốc viên nén, dây chuyền sản xuất viên nang cứng, dây chuyền sản xuất viên nang mềm và dây chuyền sản xuất thuốc kem, thuốc mỡ.


KOREA UNITED PHARM. INT’L JSC mong muốn tạo ra việc làm cho người Việt Nam, đóng góp vào ngành công nghiệp dược phẩm Việt Nam và phấn đấu trở thành công ty dẫn đầu trong chăm sóc sức khỏe cho người Việt Nam bằng những dược phẩm có chất lượng tốt nhất.