Sơ Lược về KUPI

CÔNG TY

Sơ Lược về KUPI

Ngày 21 tháng 9 năm 2001, lễ động thổ nhà máy địa phương được tổ chức ở Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore tỉnh Bình Dương, tọa lạc khoảng 20km về hướng đông bắc thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.


Có khoảng 9.200.000 USD triệu USD được đầu tư vào nhà máy này với tổng diện tích 22.156,4㎡, không chỉ có những loại thuốc không cần kê toa như Homtamin và Alkafen mà còn có thuốc chống khối u, kháng sinh được sản xuất và phân phối. Sau đó các thuốc này cũng sẽ được xuất khẩu sang các nước láng giềng Đông Nam Á.


KUPI History

2016
JUNE

PIC/S GMP Certificate (Ministry of Health of Vietnam) (Tablet Line)

2015
JANUARY

WHO GMP Certificate (Ministry of Health of Vietnam) (Herbal Line)

2013
AUGUST

WHO GMP Certificate (Ministry of Health of Vietnam) 5thtime

2010
NOVEMBER

KGMP Inspection Approval (Metformin 500mg) ; one of subsidiary of KUP HQ factory

2010
JUNE

WHO GMP Certificate (Ministry of Health of Vietnam) 4thtime

2008
MAY

2008.05. WHO GMP Certificate (Ministry of Health of Vietnam) 3rdtime

2006
APRIL

WHO GMP Certificate (Ministry of Health of Vietnam) 2ndtime

2003
NOVEMBER

ASEAN GMP Certificate (Ministry of Health of Vietnam) 1sttime

2001
APRIL

Established Korea United Pharm Int'l Inc. in Binh Duong, Vietnam.

1998
JUNE

Established a Branch Office in Vietnam