UNITED YOUTH HARMONY CHOIR

UNITED YOUTH HARMONY CHOIR

UNITED YOUTH HARMONY CHOIR

Năm 2017 đánh dấu một bước phát triển ở tầm cao mới giữa Nhạc viện TP và Korea United Pharm với việc ký kết hợp tác thành lập dàn hợp xướng “United Youth Harmony Choir” (tạm dịch là Dàn hợp xướng thanh niên quốc tế), gồm khoảng 60 thành viên, là các sinh viên học sinh đến từ Nhạc viện và các trường học tại TP HCM.

Dàn hợp xướng này sẽ hoạt động thường xuyên tại Nhạc viện TP.HCM dưới sự bảo trợ của Korea United Pharm. Tên gọi của Dàn hợp xướng với chữ “United” là sự liên kết – Với mong muốn đem âm nhạc gần hơn đến công chúng, kết nối những thanh niên yêu âm nhạc, cùng nhau lao động sáng tạo nghệ thuật nghiêm túc và tạo ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng cho TP.HCM.